Gerund | Engleski jezik

Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice.

 

Glagolske osobine gerunda su:

iza njega može stajati prilog: He is fond of walking quickly. (on voli brzo hodati);

iza njega može stajati objekt: I don't like reading books. (ne volim čitati knjige);

može stajati u raznim vremenima, imamo: gerund sadašnji (surfing), gerund prošli (having read), a kod prijelaznih glagola postoje i pasivni oblici gerunda: sadašnji (being taught) i prošli (having been taught).

 

Imeničke osobine gerunda su:

pred njim može stajati predlog: She's good at painting. (ona dobro slika);

pred njim može stajati atribut: His being nervous is due to his illness. (njegova nervoza je posledica njegove bolesti);

pred njim može stajati genitiv: John's being lazy makes me nervous. (Johnova ljenost me čini nervoznim).

 

Iako izgleda kao glagol, gerund ima istu funkciju kao imenica, i koristi se:

kao subjekat rečenice: Eating people is wrong. (jedenje ljudi je pogrešno); Flying is dangerous. (letenje je opasno);

kao atribut glagola "to be": One of his duties is attending meetings. (jedna od njegovih dužnosti je prisustvovanje sastancima); One of life's pleasures is having breakfast in bed. (jedna od životnih ugodnosti je doručkovanje u krevetu);

posle prijedloga. Ako posle predloga treba doći glagol moramo koristiti gerund: She is good at painting. (ona dobro slika); Can you sneeze without opening your mouth? (možeš li kinuti a da ne otvoriš usta);

iza frazalnih glagola koji su stvoreni po principu "glagol + predlog/prilog": (to look forward, to give up, to be for/against, to take to, to put off, to keep on): She always puts off going to dentist. (ona uvijek odlaže odlazak zubaru); When you are going to give up smoking? (kada ćeš prestati pušiti);

u složenim imenicama: a driving lesson, a swimming pool, bird-watching, train-spotting;

posle izraza: can't help, can't stand, it's no use/good, do you mind, would you mind i pridjeva "worth" i "busy". It's no use trying to escape. (nema koristi pokušavati pobjeći) I can't stand being stuck in traffic jams. (ne mogu podnijeti kad se zaglavim u saobraćaju) This site is worth visiting. (ovu stranicu vrijedi posjetiti)

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com