Brojevi (Numbers)

U engleskom jeziku brojevi se podijeljeni na:

1. glavni brojevi (cardinals)

2. redni brojevi (ordinals)

3. diobni brojevi (fractional numerals)

4. brojevi za ponavljanje (repeating numerals)

5. brojevi za umnožavanje (multiplicatives)

6. broj nula (zero)

Slične lekcije:

Glavni brojevi (Cardinals)

Engleska abeceda (The English Alphabet)