Francuski alfabet (L’Alphabet français)

Francuski alfabet  (L’Alphabet français)  je osnovno gradivo koje moraš naučiti ako te zanima učenje francuskog jezika. Francuski alfabet se sastoji od 26 slova, naravno, ne sadrži slova: č, ć, dž, đ, lj, nj, š i ž.

Francuski alfabet  i njen izgovor:

A /α/

 B /be/  

C /se/  

D /de/ 

E /ǝ/  

F /εf/ 

G /ʒe/

H /aʃ/

I /i/ 

 J /ʒi/   

K /ka/ 

L /εl/

M /εm/ 

N /εn/

O /o/ 

P /pe/ 

Q /ky/ 

R /εr/  

S /εs/ 

 T /te/  

U /y/

V /ve/ 

W /dublve/

X /iks/

Y /i grek/ 

Z /zεd/

Slične lekcije:

Redni brojevi na francuskom jeziku do 20

Brojevi na francuskom jeziku do 100