Featured

Hrana, vrste hrane | Francuski jezik

Hrana, vrste hrane na francuskom jeziku.

Hljeb – Pain
Meso – Viande
Mlijeko – Lait
Voće – Fruit
Povrće – Légumes
Riba – Poisson
Jaja - Eufs

Slične lekcije:

Redni brojevi na francuskom jeziku do 20

Brojevi na francuskom jeziku do 100

Francuski alfabet (L’Alphabet français)