Featured

Hrana, vrste hrane | Italijanski jezik

Hrana, vrste hrane na italijanskom jeziku.

Hljeb – Pane
Meso – Carne
Mlijeko – Latte
Voće – Frutta
Povrće – Verdure
Riba – Pesce
Jaja - Uova

Slične lekcije:

Boje na italijanskom