Mlijeko i mliječni proizvodi | Njemački jezik

Mlijeko i mliječni proizvodi na njemačkom jeziku.

Mlijeko – Milch
Mliječni proizvodi – Milchprodukte
Sir – Käse
Pavlaka – Sahne
Jogurt – Joghurt
Maslac – Butter
Sladoled - Eis

Slične lekcije:

Boje (Farben)