Relativpronomen - odnosne zamjenice

Relativpronomen - odnosne zamjenice: der, die, das / welcher, welches, welche – koji, koja, koje

Odnosne zamjenice su nam potrebne za vrstu zavisnih rečenica – Relativsätze, odnosne relativne rečenice.

der, die, das – Relativpronomen odnosne zamjenice

 

                                 Muški rod       Ženski rod     Srednji rod      Množina

Nominativ              der                   die                  das                    die

Genitiv                   dessen             deren              dessen             deren

Dativ                       dem                 der                   dem                 denen

Akuzativ                 den                  die                    das                   die

Slične lekcije:

Boje (Farben)