Preterit (Präteritum) u njemačkom jeziku

Preterit (Präteritum)

U južnoslovenskim jezicima ne postoji glagolsko vrijeme pod imenom preterit. Preterit je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka. Dakle, možemo reći da njemački preterit odgovara našem imperfektu i aoristu (to su jednostavna vremena).

• Kada je glagol nepravilan u prezentu, tada je nepravilan i u preteritu

Preterit se tvori dodavanjem nastavaka, a potrebno je navesti i lične zamjenice. Evo nastavaka za pravilne glagole:

Lice Jednina Množina
1. ich -(e)te wir -(e)ten
2. du -(e)test ihr -(e)tet
3. er, sie, es -(e)te sie -(e)ten

Nastavci koji se dodaju nepravilnim glagolima:

Lice Jednina Množina
1. ich wir -en
2. du -(e)st ihr -t
3. er, sie, es sie -en

• Ako glagol završava slovom d ili t (pravilni), s ili z (nepravilni) i slično, tada se između glagola i nastavka pojavljuje samoglasnik -e

Primjer 1. machen - činiti, raditi

Lice Jednina Množina
1. ich machte wir machten
2. du machtest ihr machtet
3. er, sie, es machte sie machten

Primjer 2. fahren (fuhr) - voziti se, putovati

Lice Jednina Množina
1. ich fuhr wir fuhren
2. du fuhrst ihr fuhrt
3. er, sie, es fuhr sie fuhren

• U zagradi će se kod nepravilnih glagola uvijek nalaziti oblik za preterit (u 1. ili 3. licu jednine)

• Kada u zagradi, kod nepravilnih glagola, preterit završava na -te, dobiva nastavke kao pravilan glagol

Primjer 3. Pomoćni glagoli haben (hatte), sein (war) i werden (wurde)

Lice Jednina Množina
1. ich hatte wir hatten
2. du hattest ihr hattet
3. er hatte sie hatten

 

Lice Jednina Množina
1. ich war wir waren
2. du warst ihr wart
3. sie war sie waren

 

Lice Jednina Množina
1. ich wurde wir wurden
2. du wurdest ihr wurdet
3 es wurde sie wurden

Slične lekcije:

Boje (Farben)