Hrana, vrste hrane | Ruski jezik

Hrana, vrste hrane na ruskom jeziku.

Hljeb - Хлеб
Meso - Мясо
Mlijeko – Молоко
Voće – Фрукты
Povrće – Овощи
Riba - Рыба
Jaja - Яйца

Slične lekcije:

Boje na ruskom jeziku

Redni brojevi na ruskom jeziku

Glavni brojevi na ruskom jeziku