Upotreba glagola hace u španskom jeziku

U španskom jeziku, glagol hace se koristi u nekoliko vremenskih izraza. To su jezički izrazi i trebate ih naučiti napamet.
¿Qué tiempo hace? - Kakvo je vrijeme?
Hace buen tiempo. - Vrijeme je lijepo.
Hace mal tiempo. - Vrijeme je loše.
Hace frío. - Hladno je.
Hace calor. - Toplo je, vruće.
Hace viento. - Vjetrovito je.
Hace sol. - Sunčano je.
Hace fresco. - Vrijeme je super.

Kada upotrebljavamo vremenske izraze i glagol u sadašnjem vremenu, (desde) hace znači izvjesnu količinu vremena:
(Desde) Hace un mes estoy en México - Nisam bio u Meksiku mjesec dana.
Kada upotrebljavamo sa prošlim vremenom, znači ‘prije’:
Lo conocí hace seis años - ‘Upoznao sam ga prije šest godina’.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku