Zamjenice posle prijedloga | Španski jezik

U španskom jeziku, zamjenice koje se nalaze posle prijedloga su iste kao liĉne zamjenice, osim za prvo i drugo lice u jednini:
Mí, ti. Es para mí, es para ti, es para ella, es para ustedes, itd.
Jedan izuzetak ovome je izraz ‘između tebe i mene’, entre tú y yo.
Oblici conmigo (‘sa mnom’) i contigo (‘sa tobom’) su nepravilni i morate da ih naučite napamet.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku