Nekoliko glagola koji zahtijevaju prijedloge | Španski jezik

Nekoliko glagola u španskom jeziku, koji zahtjevaju prijedloge.


Ispred sljedećih glagola nalazi se predlog a:
aprender a - učiti (nešto)
enseñar a - učiti (nekoga)
ayudar a - pomoći (nekome)
invitar a - pozvati (nekoga)
comenzar a - početi (nešto)
ir a - ići (negdje)
empezar a - početi (nešto)
volver a - povratiti (nešto)

Ispred sljedećih glagola se nalazi prijedlog de.
acabar de - završiti
olvidarse de - zaboraviti (nešto)
acordarse de - sjetiti se (nečega)
tener ganas de - dopadati se (nekome)
dejar de - prestati (nešto)
tratar de - pokušati (nešto)

Ispred glagola insistir,‘insistirati’, nalazi se prijedlog en, i zove se konjuktivni u ispunjenom uslovu ako je tu promjena subjekta.

Ispred glagola pensar, ‘misliti’, mogu da se nađu en ili de, zavisno od značenja:
Pienso en ti - ‘Mislim o tebi’ (‘Ti si u mojoj mašti’).
¿Qué piensas de ella? - ‘Šta mislite o njoj?’, ‘Kakva je tvoja reakcija’, ‘tvoje osjećanje o njoj?’

Napomena: Prijedlozi se koriste samo kada je objekat iza glagola. Ako nije, tada se ne koriste prijedlozi:
¿Me ayudas a limpiar las ventanas? Sí, te ayudo.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku