Featured

Neslužbene tú naredbe u španskom jeziku

Neslužbene tú naredbe u španskom jeziku.


Potvrdne tú naredbe imaju istu građu kao treće lice jednine (él, ella,usted) sadašnjeg vremena:
Habla (tú)
Cierra (tú) la ventana
Limpia (tú) los dormitorios
Come (tú) las verduras;
Trae (tú) los regalos
Corre (tú) en el parque

Negativne tú naredbe imaju istu građu kao tú iz konjuktivne sadašnjosti:
No hables (tú)
No cierres (tú) la ventana
No limpies (tú) los dormitorios
No comas (tú) los chocolates
No traigas (tú) los regalos
No corras (tú) en el parque

Kao sa usted (Vi) komandama, upravljačke, posredne i povratne zamjenice se dodaju na potvrdne naredbe:
tráeme, explícame, déjalo, levántate, siéntate, itd.

Upravljačke, posredne i povratne zamjenice prethode negativnoj tú naredbi:
no me traigas, no me expliques, no lo dejes, no te levantes, no te sientes, itd.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku