Kako govoriti o budućnosti u španskom jeziku?

Kako govoriti o budućnosti u španskom jeziku?
Postoji dosta načina da biste pričali o budućnosti u španskom jeziku. Najlakše je koristiti prilošku frazu ukazajući na budućnost :
tao kao mañana, más tarde, luego, a la(s) +vrijeme, itd.,
sa glagolom u sadašnjem vremenu:
mañana voy al aeropuerto - ‘Sutra ću ići na aeredrom’
luego hablamos por teléfono - ‘razgovaraćemo kasnije telefonom’
a las cinco nos encontramos en la oficina de correos - ‘srešćemo se kod pošte u pet sati’

Drugi način da govorite o budućnosti je sa budućim vremenom. Buduće vrijeme se gradi dodavanjem nastavaka é, -ás, -á, -emos, -éis, -án na infinitiv glagola.
Hablar – govoriti
hablaré hablaremos
hablarás hablaréis
hablará hablarán

Comer – jesti
comeré comeremos
comerás comeréis
comerá comerán

Vivir – živjeti
viviré viviremos
vivirás viviréis
vivirá vivirán

Neki glagoli imaju nepravilne oblike za buduće vrijeme.

Drugi veoma prost način da pričate o budućnosti je korišćenje glagola ir u konjuktovanom obliku u sadašnjem vremenu, posle koga slijedi prijedlog a i infinitiva:
voy a comer - ‘Idem da jedem’, ‘Ješću’
vas a comer, va a comer, vamos a comer, vais a comer, van a comer, itd.
Ovim načinom se obično govori u španskom jeziku.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku