Neki nepravilni glagoli za buduće vrijeme u španskom jeziku

Neki nepravilni glagoli za buduće vrijeme u španskom jeziku

Decir: diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán
Haber: habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán
Hacer: haré, harás, hará, haremos, haréis, harán
Poder: podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán
Querer: querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán
Saber: sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán
Poner: pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán
Salir: saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán
Tener: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán
Venir: vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán

Nepravilni glagoli za buduće vrijeme imaju istu građu kao nepravilni glagoli za conditional, ali se koriste sa nastavcima za buduće vrijeme-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku