Featured

Neki pravini glagoli sa završetcima -ar, -er, -ir | Španski jezik

Neki pravilni glagoli u španskom jeziku.


Neki pravilni glagoli sa završetkom na -ar su:
bailar - ‘igrati’,
buscar - ‘tražiti’
cambiar - ‘mijenjati,’ ‘promijeniti’
comprar - ‘kupiti’
desear - ‘željeti’
estudiar - ‘učiti’,
hablar - ‘govoriti’
llegar - ‘doputovati (stići)’
necesitar - ‘trebati’
pagar - ‘platiti’
preguntar - ‘pitati’
regresar - ‘vratiti’
tomar - ‘uzeti’ 
trabajar - ‘raditi’

Neki pravilni glagoli sa završetkom na -er su:
aprender - ‘učiti’
beber - ‘piti’
comer - ‘jesti’
comprender - ‘razumjeti’
creer - ‘misliti’,
leer - ‘čitati’

Neki pravilni glagoli sa završetkom na –ir su:
abrir - ‘otvoriti’
asistir - ‘pomagati’
escribir - ‘pisati’
insistir - ‘insistirati’
recibir - ‘primiti’
vivir - ‘živjeti’

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku