Imperativ nepravilnih glagola u španskom jeziku

Imperativ nepravilnih glagola u španskom jeziku
El imperativo de los verbos irregulares - Imperativ nepravilnih glagola

  poner staviti
pon stavi
Usted ponga stavite

 

  venir doći
ven dođi
Usted venga dođite

 

  hacer napraviti
haz napravi
Usted haga napravite

 

  sentarse sjesti
siéntate sjedi
Usted siéntese sjedite

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com