Dijelovi glave na švedskom jeziku

Dijelovi glave na švedskom jeziku:

kosa - hår

oko - öga

uvo - örat

obraz - kind

nos - näsa

usta - mun

jezik - tunga

brada - haka

vrat - nacke

Slične lekcije:

Nazivi boja na švedskom jeziku

Redni brojevi na švedskom jeziku

Glavni brojevi na švedskom jeziku