Featured

Gornji dijelovi tijela na švedskom jeziku

Gornji dijelovi tijela na švedskom jeziku.

tijelo – kropp
glava - huvud
vrat – nacke
grudi – bröst
leđa – rygg
stomak - mage
rame – axel
ruka – arm
lakat - armbåge
šaka – hand
prst – finger
palac – tumme
nokat - nagel

Slične lekcije:

Nazivi boja na švedskom jeziku

Redni brojevi na švedskom jeziku

Glavni brojevi na švedskom jeziku