Slaganje pridjeva | Španski jezik

Slaganje pridjeva u španskom jeziku.

U španskom jeziku, pridjevi nacionalnosti i pridjevi koji se završavaju na-o imaju četiri oblika da bi održavali rod (muški, ženski) i broj (jednina,množina).


Pridjev se mora slagati u rodu i broju sa imenicom koju opisuje:
el hombre mexicano, la mujer mexicana, los hombres mexicanos, las mujeres mexicanas, un hotel bueno, una cerveza buena, unos hoteles buenos, unas cervezas buenas, itd.

Pridjevi koji se završavaju na-e ili na suglasnik imaju samo dvije forme, jedninu i množinu. Ovi pridjevi ne održavaju normalno rod imenice:
un hombre interesante, una mujer interesante, unos hombres interesantes, unas mujeres interesantes, un precio especial, una comida especial, unos precios especiales, unas comidas especiales

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku