Lične zamjenice u funkciji direktnog objekta

Lične zamjenice u funkciji direktnog objekta.

  masculino muški rod femenino ženski rod
singular lo ga la ju
plural los ih las ih

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com