Featured

Pravilni glagoli i konjugacija | Španski jezik

U španskom jeziku svi infinitivni oblici glagola završavaju na -ar, -er,ili -ir.
Stem je infinitini oblik bez -ar, - er, or -ir na kraju.
Svi pravilni glagoli su konjuktovani u sadašnjem vremenu dodavajući sledeće nastavke stem glagola:
-AR glagoli
Yo – o
Tú – as
él, ella, Ud. -a
nosotros/as – amos
vosotros/as – áis
ellos, ellas, Uds. – an

-ER glagoli
Yo - o
Tú – es
él, ella, Ud. –e
nosotros/as – emos
vosotros/as – éis
ellos, ellas, Uds. –en

-IR glagoli
Yo -o
Tú –es
él, ella, Ud –e
nosotros/as –imos
vosotros/as –ís
ellos, ellas, Uds. –en

Primjeri konjugacija:
Hablar – govoriti
stem: habl
hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

Comer – jesti
stem: com
como
comes
come
comemos
coméis
comen

Vivir – Živjeti
stem: viv
vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku