Mucho, muy, poco | Španski jezik

Mucho - ‘mnogo’ i poco - ‘nekoliko’ mogu biti bilo koji pridjevi i prilozi.
Pridjev određuje imenicu, dok prilog obično određuje glagol, pridjev, ili drugi prilog. Kada su oni pridjevi, prethode imenici, i imaju četiri oblika, prikazujući rod i broj:
mucho, mucha, muchos, muchas, itd. Npr., mucha (poca) cerveza, muchos (pocos) hombres, mucho (poco) dinero, muchas (pocas) amigas.

Kada su mucho i poco prilozi, ne mijenjaju oblik. Oni se obiĉno nalaze iza glagola, i mijenjaju ‘veoma mnogo’ ili ‘veoma malo’:
Roberto trabaja mucho (poco).

Muy je prilog. Zamjenjuje ‘veoma’:
muy rápido, muy interestante, muy bien.
Nikada ne koristite muy sa mucho.
Da biste izrazili veoma veliku ili malu količinu nečega, upotrebite muchísimo/a i poquísimo/a.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku