Prijedlog para | Španski jezik

Prijedlog para u španskom jeziku se koristi da se izrazi sljedeće:
Za -Trabajo para ganar plata.
Namjena, za koga je nešto - El libro es para ti.
Za (vrijeme) - Estudien esta lección para mañana.
Za, prema (mjesto) - Salimos para Acapulco.
Korišćenje nečega - Es un hotel para turistas.
Za (upoređujući sa drugima) - Para mí, el español es fácil.
Za (u službi) - Trabajo para la universidad.

Nemojte da pomiješate treće lice jednine glagola para sa prijedlogom para.
Sadržaj rečenice bi trebao da Vam pokaže koji je deo govora i čije je značenje najlogičnije.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku