Frazalni glagoli | Engleski jezik

Frazalni glagoli

 

Frazalni glagoli spadaju u grupu višeriječnih glagola, tj. glagola koji se prave od glagola i još neke riječi ili više njih. Frazalni glagoli se grade od: glagol + prilog

Oni mogu biti:

neprelazni (bez direktnog objekta)

prelazni (sa direktnim objektom)

 

Primjeri nekih frazalnih glagola:

  Frazalni glagol Značenje Primjeri Direktni objekat
neprelazni frazalni glagol

get up

break down

ustati iz kreveta prestati sa radom

I don't like to get up.

He was late because his car broke down.

 
prelazni frazalni glagol

put off

turn down

odgoditi

odbiti

We will have to put off

They turned down

the meeting. my offer.

 

Kada su frazalni glagoli prelazni (tj. kada imaju direktni objekat), obično ih možemo rastaviti na dva dijela. Npr:

They turned down my offer.

They turned my offer down. (obe rečenice su tačne)

 

Međutim, ako je direktni objekat zamjenica, nemamo izbora, moramo razdvojiti frazalni glagol i ubaciti zamjenicu. Dat je primjer sa frazalnim glagolom "switch on":

Tačno: John switched on the radio.

Tačno: John switched the radio on

Tačno: John switched it on

Netačno: John switched on it

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com