Direktni i indirektni govor | Engleski jezik

Direktni i indirektni govor - Direct and Indirect Speech

Ako ponavljamo nečije riječi tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor, Direct speech), npr: on mi je rekao: "pošalji mi knjigu".

Ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor, Indirect Speech or Reported Speech), npr: on mi je rekao da mu donesem knjigu.

 

Indirektan govor se uvodi riječima kao što su:

he said (on reče)

he asked (un upita)

we enquired (zapitali smo)

she ordered (ona zapovijedi)

we believed (vjerovasmo)

I replied (odgovorih)

I answered (odgovorih) i sl.

 

Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena:

- sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima - prema pravilima o slaganju vremena:

Direktni govor Indirektni govor
Prosto sadašnje Prosto prošlo

Prosto prošlo

Prezent perfekt

Davno prošlo

Davno prošlo
Prosto buduće Sloţeno buduće
Imperativ Infinitiv

 

- sve riječi koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti riječima koje označavaju udaljenost;

Prema ovim pravilima:

am postaje was

do " did

shall " should

will " would

have, has " had

can " could

may " might

must " had

to this " that

these " those

here " there

now " then

today " that day

tomorrow " the next day

yesterday " the day before

last night " the night before

 

D: He said: "I do not understand this letter." (On reče: "Ja ne razumijem ovo pismo") I: He said that he didn't understand this letter. (on reče da ne razumije to pismo)

D: She said: "I am going to come soon again." (Ona reče: "Doći ću uskoro ponovo".) I: She said that she was going to come soon again. (ona reće da će uskoro ponovo doći)

 

Ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje, onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sledeće:

-umjesto glagola "say" upotrijebićemo glagol "ask";

-ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu riječ (kao što su what, how, when itd.), onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa "if" ili "whether".

 

Primjeri:

D: She said to her brother: "What are you doing?" (ona reče svom bratu: "Šta radiš?") I: She asked her brother what he was doing. (ona upita svog brata šta radi)

D: They asked me: "Do you speak Spanish." (upitali su me: "Da li govorite španski?") I: They asked me whether I speak Spanish. (upitali su me da li govorim španski)

 

- da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed, upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol "tell":

D: Father said to his son: "Be careful of yourself." (otac reče sinu: "Pazi se"). I: Father told his son to be careful of himself. (otac reče svom sinu da se pazi).

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com