Nezavisne i zavisne klauze | Engleski jezik

Nezavisne i zavisne klauze

 

Nezavisne klauze mogu stajati samostalno, kao rečenica, dok zavisne moraju biti udružene sa nezavisnom klauzom.

Dvije nezavisne klauze mogu biti povezane sa:

 - dopunskim veznikom (coordinating conjunction): Today is Tuesday and our papers are due Wednesday.

 - veznim prilogom (conjunctive adverb): I need to study for my test; in fact I am going to the library now. (u ovom slučaju, korištena je i oznaka tačka-zarez (;) da se razdvoje dve klauze)

 - odnosnim veznikom (correlative conjunction): George not only finished his paper on time, but he also got an A+.

 - oznakom tačka-zarez (;): This is one of English classes; Shakespeare is my other. 

 - dvotačkom (ponekad): She received the assignment: it is to be turned in next Friday

 

Zavisne klauze mogu biti:

 - pridjevske (adjective clauses)

 - priloške (adverb clauses)

 - imeničke (noun clauses)

 

 - Pridjevske klauze opisuju imenice ili zamjenice, i skoro uvijek dolaze poslije imenica ili zamjenica. Većina pridjevskih klauza počinje sa: who, whom, which ili that. Ponekad se ove riječi ne moraju nalaziti u rečenici ali se podrazumijevaju.

The book that is on the floor should be returned to the library. (knjiga koja je na podu bi se trebala vratiti u biblioteku) 

The bridge that collapsed in the winter storm will cost millions to replace. (most koji se srušio u zimskoj oluji će koštati milione za popravku)

My brother, who is an engineer, figured it out for me. (moj brat, koji je inženjer, je shvatio to za mene)

 

 - Priloške klauze obično dopunjuju glagole i mogu se pojaviti bilo gdje u rečenici. Oni kažu zašto, gdje ili pod kojim uslovima se radnja odvijala. Za razliku od pridjevskih klauza, priloške klauze se često mogu pomjerati u rečenici. Npr:

When the timer rings, we know the cake is done. We know the cake is done when the timer rings.

Priloške klauze uvijek počinju sa zavisnim veznikom, koji uvodi klauzu i izražava njenu vezu sa ostatkom rečenice.

When the movie is over, we'll go downtown. John wanted to write a book because he had so much to say about the subject.

 

 - Imeničke klauze nisu riječi koje dopunjuju druge riječi za razliku od pridjeva i priloga. U rečenici funkcioniraju kao subjekat, direktni objekat ili predloški objekat. Imenička klauza obično počinje sa: that, which, who, whoever, whomever, whose, what i whatsoever. Takođe, mogu počinjati i sa zavisnim veznicima: how, when, where, whether, why.

What he knows [subjekat] is no concern of mine.

Do you know what he knows [objekat]?

In fact, he wrote a book about what he had done over the years [objekat predloga].

Whoever wins the game will play in the tournament.

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com