Kondicionali - The conditionals | Engleski jezik

Kondicionali - The conditionals

 

Kondicional se gradi od pomoćnog glagola "should" i "would", i infinitiva bez "to" glagola kojeg mijenjamo. Sadašnji kondicional se gradi sa should i would i infinitivom prezenta, a prošli kondicional se gradi sa should i would i infinitivom perfekta glagola kojeg mijenjamo.

 

Sadašnji kondicional  I should take - uzeo bih
  you should take - ti bi uzeo itd.

 

 

Prošli kondicional I should have taken - bio bih uzeo
  you should have taken - ti bio uzeo itd

 

Odrični oblik se gradi tako što se iza should i would stavi "not":

I should not take. (ne bih uzeo)

I should not have taken. (ne bih bio uzeo).

 

Upitni oblik se gradi inverzijom:

should I take? (da li bih uzeo?)

should I have taken? (da li bih bio uzeo?)

 

Sadašnji i prošli kondicional se koriste pri gradnji pogodbenih rečenica. Struktura većine pogodbenih rečenica je veoma jednostavna, i izgleda ovako:

if uslov posledica
If y=10 2y=20


ili

posledica if uslov
2y=20 if y=10

 

To znači ako (if) je određeni uslov zadovoljen, onda (then) će doći do neke posledice. Pogodbene rečenice se takođe zovu i kondicionalima, a ponekad ih nazivamo "if rečenicama", jer često (ali ne i uvijek) u njima se upotrebljava riječ "if".

                                 

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com