Vrste zamjenica u engleskom jeziku

U engleskom jeziku koriste se sljedeće vrste zamjenica:

- Lične zamjenice (Personal pronouns)

- Prisvojne zamjenice (Possessive pronouns)

- Pokazne zamjenice (Demonstrative pronouns)

- Povratne zamjenice (Reflexive pronouns)

- Upitne zamjenice ( Interrogative pronouns)

- Relativne zamjenice (Relative pronouns)

- Diobne zamjenice (Distributive pronouns)

- Neodređene zamjenice (Indefinite pronouns)

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com