Rodovi i članovi u španskom jeziku

U španskom jeziku imenice imaju muški ili ženski rod. U našem jeziku još postoji i srednji rod. Imenica u španskom jeziku se ne mora poklapati u rodu s imenicom u našem jeziku i obratno.

U španskom jeziku postoje dva člana: određeni i neodređeni. Izbor člana zavisi o rodu i broju imenice. Kako prevesti članove? Pa, obično se ne prevode, no određeni član je blizak, ponekad, u značenju našoj zamjenici "taj, ta, to" a neodređeni član broju "jedan". U množini se neodređeni član prevodi s "neki, neke, neka".

  • Imenice koje završavaju na vokal, dodaju s za množinu (gato - "mačka"; gatos - "mačke").
  • Imenice koje završavaju na konsonant, dodaju es za množinu (papel - "papir"; papeles - "papiri").

Rod imenica u španskom jeziku se može, obično, lako odrediti. Evo nekoliko jednostvnih pravila:

  • Ako imenica završava na a, d, z ili ión: vjerovatno je ženskog roda.

      •   Ako imenica završava na o, ili konsonant: vjerovatno je muškog roda

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com