Određeni član u španskom jeziku

Određeni član u španskom jeziku | El artículo definido

Muški rod:

jednina el el hombre (taj) čovjek
množina los los niños (ti) dječaci

Ženski rod:

jednina la la mujer (ta) žena
množina las las niñas (te) djevojke

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com