Mjesto pridjeva u rečenici | Španski jezik

U španskom jeziku pridjevi koji opisuju kvalitete imenice (šta se nekome ili nečemu dopada) obično se nalaze iza imenice:

un precio especial, un hotel bueno, una mujer inteligente, itd.

 

Pridjevi količine i demonstrativni (pokazni) pridjevi prethode imenici:

cinco habitaciones, muchos taxis, pocas personas, otro día, este día, esta noche.

 

U medijima je česta jedna mala izmjena, spikeri na radiju često stavljaju opisne pridjeve ispred imenice:

un nuevo chofer, un buen día, unos excelentes hoteles.

Ove izmene su stilističke svrhe i samo malo mijenjaju značenje, stavljajući više značenja na pridjeve nego obično.

Izuzetak ovome je pridjev grande. Ispred imenice, grande postaje gran i znači ‘važan’ ili ‘veliki.’

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku