Mjeseci u godini na švedskom jeziku

Nazivi mjeseci u godini na švedskom jeziku:

Januar - januari

Februar - februari

Mart - mars

April - april

Maj - maj

Juni - juni

Juli - juli

                 Avgust - augusti               

Septembar - september

Oktobar - oktober

Novembar - november

Devcembar - december

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com