Particip prezenta - The Present Participle | Engleski jezik

Particip prezenta - The Present Participle

 

Prezent particip većine glagola ima oblik osnova+ing, i koristi se u sledećim slučajevima:

- kao deo trajnog oblika glagola: I am working (ja radim) he was singing (on je pevao) they have been walking (oni su šetali);

- nakon glagola pokreta/pozicije po principu: glagol+particip prezenta: She was shopping. (ona je bila u kupovini) He came running towards me. (došao je trčeći prema meni) She lay looking up at the clouds. (ležala je gledajući u oblake)

 

Ova tvorba je naročito korisna sa glagolom "to go", kao u sledećim primjerima:

to go shopping to go walking

to go ski-ing to go swimming

to go fishing to go running

to go surfing to go dancing

 

- nakon glagola percepcije (čula) po principu glagol + objekat + particip prezenta: I heard someone singing. (čuo sam nekoga kako peva) I can smell something burning! (osjetim da nešto gori); 

- kao pridjev: It was an amazing film. (bio je to nevjerovatan film) He was trapped inside the burning house. (bio je zatočen unutar kuće u plamenu);

- sa glagolima catch (uhvatiti) i find (naći) po principu: glagol+izraz za vrijeme+prezent particip.

Glagol "catch" sa participom prezenta izražava neku ljutnju ili prijetnju:

Don't let him catch you reading his letters. (ne dozvoli da te uhvati kako čitaš njegova pisma)

If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble! (uhvatim li te još jednom kako kradeš moje jabuke, biće problema)

Ovo nije slučaj sa glagolom find koji ne izražava emocije:

We found some money lying on the ground. (našli smo novca na zemlji) They found their mother sitting in the garden. (našli su majku kako sjedi u bašti);

 

- da zamijeni rečenicu ili dio rečenice. Kada se dvije radnje dešavaju u isto vrijeme, od strane iste osobe ili stvari, koristimo particip prezenta da ih opišemo:

They went out into the snow. They laughed as they went. They went laughing into the snow.

He whistled to himself. He walked down on the road. Whistling to himself, he walked down on the road.

 

Kada jedna radnja sledi odmah iza druge, od strane iste osobe, možemo prvu radnju izraziti participom prezenta:

He put on his coat and left the house. Putting on his coat, he left the house.

She dropped the gun and put her hands in the air. Dropping the gun, she put her hands in the air.

 

Particip prezenta se može koristiti umjesto početnih as, since, because, i izražava razlog radnje:

Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.

(= because he felt hungry...)

Being poor, he didn't spend much on clothes.

Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.

Copyright © 2020 StraniJeziciOnline.Com